Omgevingswet

Wat mag ik bouwen onder de Omgevingswet 2024? 

Al jaren wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de Omgevingswet. De bedoeling is dat alle wetten en regels met betrekking tot de leefomgeving in één duidelijke en makkelijke wet worden ondergebracht. Via een viewer zal het gemeentelijk Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplan) alle regels op een bepaalde plek in één keer zichtbaar maken. De invoering van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld.  De Omgevingswet gaat per 1-1-2024 in. Tot die tijd gelden de oude regels. Na invoering volgt een overgangsperiode zodat gemeenten de tijd hebben alles goed in te voeren. Veel gemeentes gaan ‘Beleidsneutraal’ over. Dus er gelden op 1 januari niet meteen allemaal andere regels.

Veel van de landelijke regels voor vergunningsvrij bouwen blijven zoals die zijn, zoals bijvoorbeeld dakkapellen, schuttingen enzovoort. Maar, de gemeentes kunnen sommige onderdelen die tot nu toe landelijk geregeld waren, zelf bepalen. Deze gemeentelijke regels worden opgenomen in een vergunningcheck, die wel via het landelijke Omgevingsloket te vinden zijn. Waarschijnlijk zijn deze regels ter zijner tijd ook te vinden op de gemeentelijke websites.  Hoe dit er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk.  

Binnenkort meer over vergunningsvrij bouwen onder de Omgevingswet!

Samen met de Omgevingswet wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. 

Wat weten we al over de Omgevingswet?

Wet Kwaliteitsborging: kijk deze video

Vergunningsvrij bouwen onder de Omgevingswet: