Wat mag ik bouwen onder de Omgevingswet 2023? 

Al jaren wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de Omgevingswet. De bedoeling is dat alle wetten en regels met betrekking tot de leefomgeving in één duidelijke en makkelijke wet worden ondergebracht. Via een viewer zal het gemeentelijk Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplan) alle regels op een bepaalde plek in één keer zichtbaar maken. De invoering van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld, onlangs tot 1 januari 2023. Als alle Ict op orde is, zal de wet dan ingaan. Tot die tijd gelden de oude regels. Na invoering volgt een overgangsperiode zodat gemeenten de tijd hebben alles goed in te voeren. 

Veel van de landelijke regels voor vergunningsvrij bouwen blijven zoals die zijn. Maar, de gemeente kan zelf kiezen meer vergunningsvrij mogelijk te maken. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. 

Binnenkort meer over de Omgevingswet!

Wat weten we al over de Omgevingswet?

Wet Kwaliteitsborging: kijk deze video

Vergunningsvrij bouwen onder de Omgevingswet: