Alle gemeentes in Nederland

Bij twijfel over bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen, slopen, monumenten of welstand adviseren wij contact op te nemen met uw gemeente. Vaak biedt de gemeente aan mee te kijken, via een vragenformulier, vergunningcheck of principeverzoek. Vraag vooraf naar de procedure, behandeltermijn en de kosten.

Rijksinformatie