bomen kappen

Bomen

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Mag ik mijn boom kappen?

Voor het kappen van bomen moet u waarschijnlijk een vergunning aanvragen. Het kappen van een boom is een zogenaamde Omgevingsplanactiviteit.

De gemeentelijke regels over het kappen van bomen staan voorlopig in de gemeentelijke APV, de kapverordening of bomenverordening. Deze regels zijn te vinden in het zoeksysteem Lokale Overheid . Vul daar de postcode in en onder ‘zoekwoord in titel’ verordening, en onder ‘zoekwoord in tekst’ leefomgeving of bomen. Dan verschijnen er een aantal verordeningen die gelden in uw gemeente. Dit kan zijn de algemene plaatselijke verordening (APV) of de verordening op de fysieke leefomgeving of een bomenverordening, geldend vanaf 1-1-2024 (invoeringsdatum Omgevingswet). In één van deze verordeningen zal staan hoe de gemeente de vergunningplicht voor het kappen van bomen heeft geregeld. In de verordening zoekt u op bomen, en er zullen enkele regels verschijnen. Komt u er niet uit, vraag het dan even na bij de gemeente.

Verordeningen worden de komende jaren Omgevingplanregels

De komende 7 jaar, tot 2032, hebben de gemeentes de tijd verordeningen en regels die gaan over de fysieke leefomgeving, zoals het kappen van bomen, op te nemen in het gemeentelijk Omgevingsplan. Als dat gedaan is, kan een vergunningscheck worden gedaan via het Omgevingsloket. De plaatselijke regels zijn dan in deze landelijke checker ingevoerd. Voorlopig geeft de Omgevingscheck van het Omgevingsloket dus nog geen duidelijke uitslag bij de Omgevingsplanactiviteit kappen van een boom en moet u dus de verordening erop na slaan.

In het Omgevingsplan staat onder artikel 22.299 al wel waar een aanvraag voor het kappen van een boom of meerdere bomen aan moet voldoen. Deze regels in het Omgevingsplan zijn rijksregels die per 1-1-2024 zijn overgezet naar het Omgevingsplan, en waar de gemeente later zelf invulling aan kan geven. (de zogenaamde Bruidsschat).

Procedure Omgevingsvergunning:

De vergunning verloopt via een reguliere procedure. De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Omdat het kappen van bomen onomkeerbaar is, moet u de bezwaarprocedure van 6 weken afwachten.

Let op: Hou rekening met het broedseizoen. Dit is normaal gesproken half maart tot half juli. In die periode nestelen vogels in bomen en mag niet gekapt worden.

Bomen en struiken in de tuin (van uw buren)

In het Burgelijk Wetboek is een en ander geregeld over bomen in de achtertuin, om te voorkomen dat buren last hebben van elkaars bomen. In het kort:

  • nieuwe bomen moeten 2 meter uit de erfgrens staan
  • heesters en hagen 50 cm
  • tenzij via een plaatselijke verordening een kleinere afstand is geregeld
  • tenzij buren toestemming geven voor een kleinere afstand
  • buren kunnen eisen overhangende takken weg te halen (en het anders zelf doen)

Interessante links

Bomenstichting

Burenrecht

Wetgeving Natuurbescherming


Zoek de bomenverordeningen op Lokale regelgeving

De komende jaren komen ze in het Omgevingsplan, zie Regels op de Kaart

Tip: Zoek ook op vellen houtopstand voor het kappen van bomen!

snoeien boom