Plannen en visies omgeving

Gemeentes hebben een visie op de toekomst. De visie is vaak vastgelegd in verschillende documenten, zoals

  • Omgevingsvisie (verplicht)
  • Gebiedsvisies en gebiedsagenda’s
  • Programma’s
  • Verkeers- en vervoersplan
  • Visie openbare ruimte en groen

Deze plannen zijn globaler dan het Omgevingsplan, maar zijn vaak wel de opmaat voor nieuw beleid. Veranderingen of nieuwe ontwikkelingen worden hier dus al in benoemd. Kranten besteden meestal wel aandacht aan de toekomstplannen, maar zeker als u ergens ´nieuw´ bent en de discussies niet helemaal heeft kunnen volgen, is het raadzaam de plannen te achterhalen. Op de site van de gemeente óf de Omgevingsvisie te vinden via Plannen op de Kaart.

plannen-en-visies-omgeving

Wat is een Omgevingsplan

Procedure Omgevingsplan


Plannen op de Kaart

Berichten uit uw buurt


Wat mag mijn buurman bouwen?

Blijf op de hoogte van alle aangevraagde vergunningen en plannen in uw omgeving via de mailservice van Decentrale Overheid. Door uw postcode in te vullen krijgt u een melding van elk plan dat gemaakt wordt. Dan mist u niets!  Zie deze link!

Tip: gaat u zelf bouwen, overleg dan ook even met uw buren!