dakramen

Dakramen

Dakramen zorgen voor meer daklicht en uitzicht in schuine kappen maar ook voor licht een een aanbouw. Dakramen kunt u toepassen in platte en schuine daken. In veel gevallen is een dakraam vergunningsvrij. Alleen in een voordakvlak zijn er beperkingen. En natuurlijk als het gaat om een monument!

Regels vergunningsvrij dakraam e.d. Bor Bijlage II art. 2, nr. 5

Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a. indien in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak uitsteekt,

  • b. indien in een ander dakvlak dan bedoeld in onderdeel a, (lees: dakvlak voorzijde/openbaar toegankelijk gebied)

    • 1°. de constructie niet buiten het dakvlak uitsteekt, of

    • 2°. ingeval geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak uitsteekt, en

  • c. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het platte dak.

Let op: bij beschermd stads-of dorpsgezichten is een dakraam alleen vergunningsvrij in een achterdakvlak (dat niet naar het openbaar gebied is gekeerd). Bij een monument is een dakraam sowieso niet vergunningsvrij! Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden. Het is in veel gevallen niet onmogelijk een dakraam te plaatsen. U heeft alleen wel een vergunning nodig.