dakramen

Dakramen

Dakramen zorgen voor meer daklicht en uitzicht in schuine kappen maar ook voor meer licht in een aanbouw. Het is een goed en goedkoper alternatief van een dakkapel. Dakramen kunt u toepassen in platte en schuine daken. In veel gevallen is een dakraam vergunningsvrij. Alleen in een voordakvlak (en naar openbaar gebied gekeerde zijdakvlakken) zijn er beperkingen. En natuurlijk als het gaat om een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht!

Wat zijn de regels voor dakramen?

Vanaf 1-1-2024 gelden de volgende regels uit het Bbl, artikel 2.29 onder c:

Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, als wordt
voldaan aan de volgende eisen:
. bij plaatsing in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd
zijdakvlak of een plat dak:
a. de constructie steekt niet meer dan 0,6 m uit buiten het dakvlak respectievelijk het
platte dak; en
b. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het
platte dak; en

. bij plaatsing in een ander dakvlak dan bedoeld onder 1°: (o.a. een voordakvlak)
a. de constructie steekt niet uit buiten het dakvlak; en
b. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak;

De uitzondering voor 60 cm uitstekende dakramen in voordakvlakken, in gebieden zonder welstand, komt dus per 1 januari 2024 te vervallen. In alle voordakvlakken mogen de dakramen dus niet uitsteken.

Let op: bij beschermd stads-of dorpsgezichten is een dakraam alleen vergunningsvrij in een achterdakvlak (dat niet naar het openbaar gebied is gekeerd). Bij een monument is een dakraam sowieso niet vergunningsvrij! Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.