bijgebouw

Bijgebouw: tuinhuis, schuur, garage of buitenkeuken

Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is:

 • de plek op het perceel
 • het oppervlak
 • de hoogte
 • de afstand tot het hoofdgebouw (voor een bijgebouw met kap is dit minimaal 4 meter)
 • bij beschermd dorps- en stadsgezicht en monument gelden andere regels

Waar mag een bijgebouw komen?

In het achtererfgebied! Dit is in ieder geval niet vóór de woning.


Het achtererfgebied is:
‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’. Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied plus het oppervlak dat t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw is bijgebouwd. Bij de berekening van het toegestane extra bouwoppervlak tellen eerdere uitbreidingen dus mee. U kunt dan minder bijbouwen.

Het achtererfgebied is in de meeste gevallen:

 • Achtertuinen, dus het gebied achter de woning
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied grenst aan openbaar toegankelijk gebied, bijvoorbeeld bij een eindwoning, staat een bijgebouw minimaal 1 meter vanaf de perceelsgrens
 • Een achterpad tussen tuinen wordt normaal gesproken niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d., dat wel in eigendom is, kan niet gerekend worden tot het achtererfgebied
 • Als het perceel ingewikkeld is, overleg dan even met de gemeente, voordat u een bijgebouw neer zet, dat voorkomt gedoe achteraf!
 • Let op: een autotoegang is niet vergunningsvrij, dus voor een garage is vaak wel een vergunning nodig voor de inrit!

Hoe groot mag een bijgebouw zijn?

Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:

 • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
 • groter dan 100 m² en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m²;
 • groter dan 300 m²:  90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!

Wat is de maximale hoogte van een bijgebouw?

 • Een bijgebouw met een plat dak mag 3 meter hoog zijn
 • Een bijgebouw met een kap mag een goot op 3 meter en een nok op 5 meter hebben, afhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens en mits minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw*
 • Binnen de zone van 4 meter vanaf het hoofdgebouw is de maximale hoogte gelijk aan de begane grond laag (bovenkant verdiepingsvloer), plus 30 cm. Dit heeft uiteraard met name betrekking op aanbouwen. Zie daarvoor aanbouwen

*) Sinds een aantal jaar is het mogelijk bijgebouwen met een kap en hoger dan 3 meter te bouwen. Dit geldt alleen voor bijgebouwen die op een afstand van minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw (de woning) staan. De maximale hoogte wordt berekend met de volgende formule: daknokhoogte (m) = (afstand tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3 meter

Let op:

 • Het gebruik van een bijgebouw op meer dan 4 meter vanaf de oorspronkelijke woning, is ondergeschikt aan de woning (bijv. een kasje, berging of garage)
 • Tenzij het een mantelzorgwoning betreft
 • Het is niet toegestaan om in de kap een verblijfsruimte te maken
 • Bijgebouwen bij woonwagen en recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Bijgebouwen bij monumenten zijn niet vergunningsvrij
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn bijgebouwen alleen vergunningsvrij als het bestemmingsplan dit toelaat. Daarnaast geldt dat het bijgebouw alleen achter de woning mag staan, dus niet in een zijtuin.

Overleg bij twijfel met uw gemeente of doe de vergunningcheck!

 

Infoblad aanbouwen en bijgebouwen

Bor Bijlage II

Aanbouw

Dakopbouw

Dakkapel

Verbouwen

tuinhuisje

 

Wat is een achtererfgebied: 

‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’


Bepaald de bouwruimte met Bouwruimte.nl

Aanbouw

Dakopbouw

Dakkapel

Verbouwen

doe de vergunningcheck

Doe de vergunningcheck!