dakkapel

Meer ruimte en licht nodig? Een dakkapel is dé oplossing!

Ruimtegebrek in uw huis? Met één of meer dakkapellen vergroot u op een relatief goedkope manier de ruimte in de kap. Bijvoorbeeld voor een extra slaapkamer of werkkamer. Er zijn hele duidelijke regels voor vergunningsvrije dakkapellen.

Wat zijn de regels voor dakkapellen?

Vanaf 1 januari 2024 gelden regels uit het Besluit-bouwwerken-leefomgeving-artikel 2.29 onder b

Een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • voorzien van een plat dak,

 • gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,

 • onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet*,

 • bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok**,

 • zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak, en

 • niet op ***:

  • 1°. een woonwagen,

  • 2°. een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of

  • 3°. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

* Dakvoet is daar waar het dakvlak eindigt in de goot of op een plat dak

** Hoogtematen worden verticaal gemeten

*** Mogen gemeentes vanaf 1 januari 2024 zelf bepalen, maar geldt voorlopig overal.

Let op: bij beschermd stads-of dorpsgezichten zijn dakkapellen alleen vergunningsvrij in een achterdakvlak (dat niet naar het openbaar gebied is gekeerd). Voor een dakkapel op een monument is altijd een vergunning nodig.

Dakkapel aan de voorzijde

Meestal is een dakkapel aan de voorzijde niet vergunningsvrij. Alleen als het gaat om een welstandsvrij gebied zijn dakkapellen aan de voorzijde vergunningsvrij, maar dan moet de dakkapel wel voldoen aan het (Tijdelijk) Omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 valt dit onder de Bruidsschat (regels waar de gemeente zelf invulling aan mag geven), artikel 22.27 onder c.

Gemeenten hebben in de welstandsnota vaak standaard regels opgesteld voor dakkapellen aan de voorzijde. U heeft dan wel een vergunning nodig, maar als u zich houdt aan de regels uit de welstandsnota, zal de vergunning in principe verleend worden. Meestal is de maximale breedte van een dakkapel aan de voorzijde kleiner dan die van de vergunningsvrije dakkapel aan de achterzijde.

Heeft u alleen behoefte aan meer licht en verse lucht, dan is wellicht een dakraam of daklicht een goed idee. Zie Dakramen

Overleg altijd even met uw buren voordat u begint, niet alleen omdat ze wellicht last kunnen hebben van de verbouwing, maar ook omdat ze misschien eenzelfde plan hebben. Het is altijd voordeliger twee tegelijk aan te brengen!

maatvoering dakkapel

maatvoering dakkapel

Infoblad-dakkapellen

infoblad-dakramen

Aanbouw

Bijgebouw

Dakopbouw

Verbouwen

Dakramen


dakkapel dakopbouw

vergunningsvrije dakkapellen: 50 cm vanaf randen

maatvoering dakkapel

maatvoering dakkapel