Wat is een bestemmingsplan?

En, wat betekent het bestemmingsplan voor u?

Het bestemmingsplan is een juridisch document dat u én uw buren rechtszekerheid geeft. Door het bestemmingsplan weet u precies waar u aan toe bent.

In het bestemmingsplan staat hoe een perceel bebouwd en gebruikt mag worden. De gemeente stelt het bestemmingsplan iedere 10 jaar opnieuw vast. Als u wilt weten wat u mag bouwen kijkt u naar de kaart (verbeelding) en de regels. Alle plannen zijn digitaal te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het lezen van een bestemmingsplan

Op de kaart zijn de bestemmingen in verschillende kleuren aangegeven. Wonen is geel, tuin is licht groen, verkeer is grijs enzovoort. Voor u van belang zijn:

  • Bestemming zoals Wonen, Gemengde Doelstellingen en Tuin
  • Regels met o.a. hoogtematen, bouwoppervlakte, gebruik
  • Afwijkingsmogelijkheden (zoals 1 meter of 10 % afwijking t.o.v. de gegeven maten)
  • Dubbelbestemmingen (archeologische waarden, beschermd dorpsgezicht)

Vind het Bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

bestemmingsplan ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen is vernieuwd een een stuk gebruiksvriendelijker geworden!

Tip: onder instellingen zitten handige tools, zoals het transparant maken van het plan en de kadastrale kaart als onderlegger.

Vragen over een bestemmingsplan?

De meeste gemeenten kunnen een vraag direct beantwoorden. Soms moet u een vragenformulier invullen, beter is als u even een ambtenaar te spreken krijgt zodat er geen misverstanden ontstaan. Vind de website van de gemeente op de gemeente-almanak

Afwijken van het bestemmingsplan?

Via een speciale procedure is het mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan, mits de gemeente hier aan mee wil werken. Vaak is het een afwijking op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º  of 2º van de Wabo. De procedure van dit type afwijkingen gaat via een reguliere Omgevingsvergunning en duurt in principe 8 weken.

Uitleg gebruik www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedures bestemmingsplannen

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld hebben belanghebbenden de mogelijkheid de plannen in te zien en eventueel bezwaar te maken. De gemeente moet de opmerkingen beantwoorden en eventueel het plan aanpassen. Daarna wordt het weer ter inzage gelegd en uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.


Wat zijn de plannen van mijn buren?

Elke week het plaatselijke suffertje lezen is niet meer nodig. Via een mailservice bent u ook op de hoogte van bouwaanvragen bij u in de buurt. < mailservice


Afwijken van een bestemmingsplan

Het is met goedkeuring van de gemeente mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Veel gemeenten werken met een zgn. ontheffingenbeleid zodat afwijkingen allemaal op dezelfde manier worden beoordeeld. Tegen afwijkende plannen kan bezwaar gemaakt worden door omwonenden.


Praat mee over het bestemmingsplan!

De gemeente gaat met u in gesprek als er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Ook als er plannen zijn om een geldend bestemmingsplan op een bepaald punt te wijzigingen, zal u daarover mee kunnen praten. In de lokale krantjes worden informatieavonden of openbaarmakingen gepubliceerd.

inspraak-bestemmingsplan

 

 

Voor hulp en advies bestemmingsplannen: PLANRUIMTE