Wat is een bestemmingsplan?

En, wat betekent het voor u?

In het bestemmingsplan staat hoe een perceel bebouwd en gebruikt mag worden. Als u wilt weten wat u mag bouwen kijkt u naar de kaart (verbeelding) en de regels. Alle plannen zijn digitaal te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Als de Omgevingswet in 2024 ingaat, worden alle Bestemmingsplannen omgezet naar Omgevingsplannen. In deze Omgevingsplannen staan niet alleen de bouw- en gebruiksmogelijkheden, maar ook alle andere regels die op een bepaald kavel gelden. Zoals natuurregels, water, parkeren enzovoort.

Het bestemmingsplan is een juridisch document dat u én uw buren rechtszekerheid geeft. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Het lezen van een bestemmingsplan

Op de kaart zijn de bestemmingen in verschillende kleuren aangegeven. Wonen is bijvoorbeeld geel, tuin is licht groen, verkeer is grijs enzovoort. Voor u van belang zijn:

  • Bestemming zoals Wonen, Gemengde Doelstellingen en Tuin
  • Regels met o.a. hoogtematen, bouwoppervlakte, gebruik
  • Afwijkingsmogelijkheden (zoals 1 meter of 10 % afwijking t.o.v. de gegeven maten)
  • Dubbelbestemmingen (archeologische waarden, beschermd dorpsgezicht)

Vind het Bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

bestemmingsplan ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen is vernieuwd een een stuk gebruiksvriendelijker geworden!

Tip: onder instellingen zitten handige tools, zoals het transparant maken van het plan en de kadastrale kaart als onderlegger. Ook kunt u als ondergrond een luchtfoto kiezen. Daarop herkent u makkelijk uw woning.

Vragen over een bestemmingsplan?

De meeste gemeenten kunnen een vraag direct beantwoorden. Soms moet u een vragenformulier invullen, maar beter is het als u even een ambtenaar te spreken krijgt zodat er geen misverstanden ontstaan. Helaas zijn er ook gemeentes die geen tijd meer maken voor vragen over de bouwmogelijkheden. Vind de website van de gemeente op de gemeente-almanak. 

Afwijken van het bestemmingsplan?

Via een speciale procedure is het mogelijk af te wijken van van de regels, mits de gemeente hier aan mee wil werken. Vaak is het een afwijking op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º  of 2º van de Wabo. De procedure van dit type afwijkingen gaat via een reguliere Omgevingsvergunning en duurt in principe 8 weken.

Uitleg gebruik www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedures bestemmingsplannen

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld hebben belanghebbenden de mogelijkheid de plannen in te zien en eventueel bezwaar te maken. De gemeente moet de opmerkingen beantwoorden en eventueel het plan aanpassen. Daarna wordt het weer ter inzage gelegd en uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.


Wat zijn de plannen van mijn buren?

Elke week het plaatselijke suffertje lezen is niet meer nodig. Via een mailservice bent u ook op de hoogte van bouwaanvragen bij u in de buurt. < mailservice


Afwijken van een bestemmingsplan

Het is met goedkeuring van de gemeente mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Veel gemeenten werken met een zgn. ontheffingenbeleid zodat afwijkingen allemaal op dezelfde manier worden beoordeeld. Tegen afwijkende plannen kan bezwaar gemaakt worden door omwonenden.


Praat mee over het bestemmingsplan!

De gemeente gaat met u in gesprek als er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Ook als er plannen zijn om een geldend bestemmingsplan op een bepaald punt te wijzigingen, zal u daarover mee kunnen praten. In de lokale krantjes worden informatieavonden of openbaarmakingen gepubliceerd.

inspraak-bestemmingsplan

 

 

Voor hulp en advies bestemmingsplannen: PLANRUIMTE