bestemmingsplan is vanaf nu omgevingsplan

1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De bedoeling is dat, na een overgangsperiode van 7 jaar, alle gemeentes één Omgevingsplan hebben met alle regels over de fysieke leefomgeving. Alle gemeentes hebben nu een Tijdelijk Omgevingsplan (TOP) dat langzamerhand ingevuld zal worden met regels, o.a. uit de bestemmingsplannen, de APV en welstandsnota. Zie voor de aparte verordeningen voorlopig nog Overheid.nl Voorlopig zijn de meeste bestemmingsplannen gewoon overgezet naar het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en in te zien op de website Omgevingsloket, via Regels op de Kaart.  Naast de gemeentelijke regels zijn er ook enkele rijksregels overgezet naar het Tijdelijke Omgevingsplan. Waaronder enkele regels die eerder in de Bor Bijlage II stonden, zoals vergunningsvrije (bouw en planologisch) bijbehorende bouwwerken. Vroeger stonden die in artikel 2 Bor bijlage II, nu in het Tijdelijke Omgevingsplan onder artikel 22.36. Deze regels mag de gemeente vanaf nu zelf aanpassen.

Het lezen van een Omgevingsplan

Via een viewer zijn de ‘oude’ bestemmingsplannen en het Omgevingsplan met alle regels die gaan over de fysieke leefomgeving, te zien. Het is even puzzelen om in het juiste plan te komen en de informatie te vinden waar je naar op zoek bent. Doorloop de volgende stappen:

  • Zoek op locatie
  • Links staan alle documenten opgesomd (van de gemeente, provincie, rijk en waterschap), waaronder het Omgevingsplan en bestemmingsplannen. Voor de lokale regels klikt u (voorlopig) het betreffende bestemmingsplan aan. Het Omgevingsplan geeft nog geen plaatsgebonden info.
  • Als u in het bestemmingsplan zit, kunt u via plekinfo kijken wat geldend is. Per Bestemming, bijvoorbeeld Wonen of Archeologie, gelden specifieke regels. Die ziet u onder plekinfo en als u de regels aanklikt.
  • Het Omgevingsplan bevat voorlopig alleen nog enkele rijksregels die per 1-1-2024 gemeentelijke regels zijn geworden (zoals de bijbehorende bouwwerken). Deze staan in artikel 22 van het Omgevingsplan. Alle andere regels over de fysieke leefomgeving komen daar gedurende de overgangsperiode bij, zoals regels over het kappen van een boom. Als u op Regels staat verschijnt er een zoekscherm waarin u kunt zoeken op trefwoord.

Vragen over het Omgevingsplan?

De meeste gemeenten kunnen een vraag direct beantwoorden. Soms moet u een vragenformulier invullen, maar beter is het als u even een ambtenaar te spreken krijgt zodat er geen misverstanden ontstaan. Helaas zijn er ook gemeentes die geen tijd meer maken voor vragen over de bouwmogelijkheden. Vind de website van de gemeente op de gemeente-almanak. 

Afwijken van het Omgevingsplan?

Net als bij de bestemmingsplannen is het ook mogelijk in afwijking van het Omgevingsplan een vergunning aan te vragen. Dit is een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiervoor geldt dat de aanvraag moet voldoen aan: Evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Afhankelijk van de mate van afwijking geldt een reguliere procedure (8 weken) of een uitgebreide procedure. Het is de bedoeling omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de aanvraag.

In het Omgevingsplan zijn ook afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Dan is sprake van een Binnenplanse Omgevingsplanactiviteit (OPA) De procedure van dit type afwijkingen duurt in principe 8 weken.

Procedure Omgevingsplan

Voordat een plan wordt vastgesteld hebben belanghebbenden de mogelijkheid de plannen in te zien en eventueel bezwaar te maken. De gemeente moet de opmerkingen beantwoorden en eventueel het plan aanpassen. Daarna wordt het weer ter inzage gelegd en uiteindelijk stelt de gemeenteraad het gewijzigde Omgevingsplan vast.


Wat zijn de plannen van mijn buren?

Elke week het plaatselijke suffertje lezen is niet meer nodig. Via een mailservice bent u ook op de hoogte van bouwaanvragen bij u in de buurt. < mailservice


Afwijken van een Omgevingsplan

Het is met goedkeuring van de gemeente mogelijk af te wijken van het Omgevingsplan. Veel gemeenten werken met een zgn. ontheffingenbeleid zodat afwijkingen allemaal op dezelfde manier worden beoordeeld. Tegen afwijkende plannen kan bezwaar gemaakt worden door omwonenden.


Praat mee over het Omgevingsplan!

De gemeente moet met u in gesprek als het Omgevingsplan wordt gewijzigd. In de lokale krantjes worden informatieavonden of openbaarmakingen gepubliceerd.inspraak-bestemmingsplan

 

 

Voor hulp en advies Omgevingsplannen: PLANRUIMTE