beschermd stadsgezicht

Wat mag ik bouwen in een beschermd gezicht? 

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een groep van gebouwen en objecten die van overheidswege zijn beschermd. Doel is om het historische karakter van een bepaald gebied te beschermen. Meestal is dit een historische binnenstad, een oud dorpje of een fraai vormgegeven woonwijk. Via de Omgevingswet is bepaald dat er in ieder geval niet zonder vergunning een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht mag worden gesloopt. Ook zijn minder bouwactiviteiten binnen een beschermd gezicht vergunningsvrij, ook al gaat het niet om een monument. Wel vergunningsvrij zijn inpandige veranderingen of veranderingen aan achtergevels of achterdakvlakken.

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

beschermd stadsgezicht

Vergunningsvrij bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

  • Een bijgebouw of aanbouw is alleen vergunningsvrij als dit al in het bestemmingsplan is toegestaan. De maatvoering wordt dus bepaald door het bestemmingsplan. Voorwaarde is dat de aanbouw of het bijgebouw in de strook achter het gebouw komt te staan, én niet in een tuin gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld water of een park)

  • Dakkapellen, dakramen, zonnepanelen en andere veranderingen zijn alleen in een achterdakvlak vergunningsvrij (mits niet naar openbaar gebied gekeerd). Hier gelden dezelfde maten als voor ‘normale’ situaties. zie dakkapel en dakraam
  • Wijzigingen aan achtergevels, mits niet gekeerd naar het openbaar toegankelijk gebied, zijn in principe vergunningsvrij
  • Gewoon onderhoud
  • Inpandige veranderingen
  • Slopen is altijd vergunningsplichtig!

Zie artikel 2.30 lid 3 Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Bruidsschat 22.28 lid 3 en 22.38 onder b.