natuurinclusief

Wat kan ik bouwen voor planten en de dieren?

Natuurinclusief bouwen is sterk in opkomst! Dat is goed nieuws, want de biodiversiteit is de afgelopen decennia behoorlijk snel achteruit gegaan. Doordat we ons land intensiever zijn gaan gebruiken, komen de planten en dieren steeds meer in het gedrang. Ook isolatie van huizen is vaak slecht nieuws voor huisgebonden dieren, zoals zwaluwen en vleermuizen. Gelukkig zijn er veel leuke manieren om de natuur een beetje te helpen. En het mooie is: daar hebben we zelf ook plezier van!

Bouwen en natuur beschermen

Natuurinclusief Bouwen is rekening houden met de natuur, in de voorbereidende fase en tijdens de bouw. Het volspuiten van een spouwmuur kan een wetsovertreding zijn op het moment dat daar een kolonie vleermuizen in huist. Officieel moet iedereen die iets verandert aan een woning even checken of de activiteit nadelige gevolgen heeft voor beschermde soorten. Dit staat in het Besluit Activiteiten Leefomgeving artikel 11. 27.  Het is een algemene zorgplicht, waar een ieder zich aan dient te houden. Ook bij een kleine verbouwing is het dus zaak om eerst even goed te kijken of er ergens nesten te vinden zijn. Nesten van gierzwaluwen of kauwtjes zijn makkelijk te traceren. Vleermuisverblijven zijn lastiger te vinden. Deze beestjes houden zich de hele winter sowieso stil, en ze laten zich in de zomer alleen ’s nachts zien. Onlangs is door de rechter bepaald dat inspectie van de spouw met een endoscoop onvoldoende uitsluitsel biedt. Hoe dit verder moet is niet duidelijk. Bureau Viridis heeft er een interessant artikel over geschreven.

Bij grote ontwikkelingen wordt vaak een quickscan Flora en Fauna of ecologisch onderzoek gedaan. Ook om te voorkomen dat het project in een volgende fase vertraging oploopt, omdat toch verblijfplaatsen van dieren zijn gevonden.

Ruimte maken voor méér natuur

Iedereen kan los van een verbouwing ook gewoon wat extra’s doen voor de natuur. Bijvoorbeeld door een groendak aan te leggen, waar insecten terecht kunnen. Of door meer verschillende soorten planten in de tuin te zetten, waar vogels en insecten plezier van hebben. Hagen en heggen zijn ideaal voor kleine vogeltjes maar natuurlijk worden ze ook blij van nestkastjes! Ook vleermuizen zijn geholpen met speciaal  ontworpen vleermuiskasten. Nederlandse vleermuizen kunnen het Coronavirus niet krijgen en dus ook niet verspreiden. Wel eten ze per nacht zo’n 300 muggen en vliegen, dus daar hebben wij als mens profijt van.