natuurinclusief

Wat kan ik bouwen voor planten en de dieren?

Natuurinclusief bouwen is sterk in opkomst! Dat is goed nieuws, want de biodiversiteit is de afgelopen decennia behoorlijk snel achteruit gegaan. Doordat we ons land intensiever zijn gaan gebruiken, komen de planten en dieren steeds meer in het gedrang. Ook isolatie van huizen is vaak slecht nieuws voor huisgebonden dieren, zoals zwaluwen en vleermuizen. Gelukkig zijn er veel leuke manieren om de natuur een beetje te helpen. En het mooie is: daar hebben we zelf ook plezier van!

Bouwen en natuur beschermen

Natuurinclusief bouwen is rekening houden met de natuur, in de voorbereidende fase en tijdens de bouw. Het volspuiten van een spouwmuur kan een wetsovertreding zijn op het moment dat daar een kolonie vleermuizen in huist. Officieel moet iedereen die iets verandert aan een woning even checken of dit in strijd is met de Wet Natuurbescherming. In de praktijk doen particulieren dit zelden, simpelweg omdat er weinig bekend over is. Woningcorporaties en andere vastgoedbezitters doen dit wel omdat het hoort bij de reeks van onderzoeken die ze laten uitvoeren bij grootschalige verbouwingen of nieuwbouw. Deze partijen laten vooraf een Flora en Fauna quickscan of ecologisch onderzoek doen, zodat bekend is welke beesten gebruik maken van een gebouw. Als dit bijvoorbeeld vleermuizen zijn, hangen ze voordat de werkzaamheden beginnen kasten op, waar de vleermuizen ook terecht kunnen.

Ruimte maken voor méér natuur

Iedereen kan los van een verbouwing ook gewoon wat extra doen voor de natuur. Bijvoorbeeld door een groendak aan te leggen, waar insecten terecht kunnen. Of meer planten diversiteit in de tuin, waar vogels en insecten plezier van hebben. Hagen en heggen zijn ideaal voor kleine vogeltjes maar natuurlijk worden ze ook blij van nestkastjes! Ook vleermuizen zijn geholpen bij kasten, nu de daken steeds meer dicht worden gemaakt. Nederlandse vleermuizen kunnen het Coronavirus niet krijgen en dus ook niet verspreiden. Wel eten ze per nacht zo’n 1000 muggen en vliegen, dus daar hebben wij als mens profijt van.