Snel, vergunningsvrij, aan de slag!

Dat kan! Landelijke regels maken dit mogelijk. Uw woning uitbreiden is daarom in veel gevallen vergunningsvrij. U hoeft daarvoor niet langs bij de gemeente. Dat scheelt u tijd en kosten, u betaalt geen leges en hoeft niet te wachten op een vergunning. Bij standaard situatie is het meestal vrij eenvoudig te bepalen wat zonder vergunning is toegestaan. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even bij de gemeente langs gaan.

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Goed om te weten:

 • Per 1-1-2024 verandert de wetgeving, maar uiteindelijk blijft veel hetzelfde!
 • Bijbehorende bouwwerken en erfafscheidingen mag de gemeente nu zelf bepalen
 • Regels voor o.a. dakkapellen en zonnepanelen gelden in het hele land
 • Vergunningsvrij is niet regelvrij (bouwtechnische eisen en normen moet u naleven)
 • Bij of aan monumenten zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij beperkt
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn alleen werkzaamheden aan de achterkant eventueel vergunningsvrij
 • Bijgebouwen en aanbouwen bij recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Begin bij een aanbouw of bijgebouw met het bepalen van het achtererfgebied
 • Overleg altijd van te voren met uw buren (dat zou u toch ook op prijs stellen)

Droge stof, met veel verwijzingen naar andere wetteksten, maar gelukkig zijn er ook duidelijke folders gemaakt en is er de vergunningscheck van het omgevingsloket.

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:

 • Aanbouwen zoals een serre of garage
 • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
 • Verbouwingen
 • Dakkapellen;
 • Zonnepanelen;
 • Erfafscheidingen;
 • Dakramen
 • Schotelantennes
 • Speeltoestellen en vlaggenmasten
 • Het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting i.v.m. mantelzorg
 • Niet: een extra woning, tenzij het om een mantelzorgwoning gaat
 • Een bouwwerk in de voortuin/ het voorerfgebied van maximaal 2 m2 en 1 meter hoog.
 • Gewoon onderhoud
 • Kozijn, kozijnvulling of gevelpaneel (aan de achterzijde)
 • Zonwering, rolhek of rolluik
 • Afscheiding tussen balkon of dakterras
 • Tuinmeubilair niet hoger dan 2,5 meter
 • Sport – of sporttoestel, niet hoger dan 2,5 meter en mechanisch (niet elektrisch)
 • Constructie voor het overbruggen van een hoogteverschil in het terrein, maximaal 1 meter
 • Vlaggenmast, één per erf, niet hoger dan 6 meter
 • Antenne-installatie
 • Bouwwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen e.d.
 • Magazijnstellingen
 • Bouwkeet, bouwstelling, steiger, bouwbord, hijskraan en ander hulpconstructies, mits op of direct nabij het terrein (let op, is dit niet op eigen terrein, dan moet u overleggen met de eigenaar, is dit de gemeente, dan kunnen kosten worden berekend)

Let op: er gelden landelijke én gemeentelijke regels voor vergunningsvrij bouwen!

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Bij een aanbouw of bijgebouw wordt het iets ingewikkelder.

Niet vergunningsvrij?

Als u toch een vergunning nodig heeft moet u rekening houden met leges. Als u een mooier plan kunt realiseren mét vergunning is dit overkomelijk. Veel gemeentes hebben zichzelf als doel gesteld (eenvoudige) vergunningen zo snel mogelijk af te geven.

 

De meest voorkomende vergunningsvrije bouwwerken

serre aanbouw  tuinhuis garage schuur   dakkapel  erfafscheiding

 

 

Aanbouw

Bijgebouw

Dakkapel

Verbouwen

Wat mag ik vergunningvrij bouwen?

Kleine bouwwerken: dakkapel, uitbouw, zonnepanelen, schutting, garage e.d.


Waar mag ik vergunningvrij bouwen?

Vooral in de achtertuin en aan de zijkant van uw woning. (in het zogenaamde ‘achtererfgebied’)

achtererfgebied


Hoeveel mag ik vergunningsvrij bouwen?

Een serre of uitbouw mag 4 meter diep zijn. In totaal mag u (in een kleine tuin) 50 % bebouwen! Klik hier voor alle info.


Vergunningsvrij is niet regelvrij!

Uw vergunningsvrije bouwwerken moeten voldoen aan bouwtechnische eisen Bbl ! Denk daarbij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid,  bruikbaarheid en toegankelijkheid van het bouwwerk.


Tips: