Snel, vergunningsvrij, aan de slag!

Dat kan! Landelijke regels maken dit mogelijk. Uw woning uitbreiden is daarom in veel gevallen vergunningsvrij. U hoeft daarvoor niet langs bij de gemeente. Dat scheelt u tijd en kosten, u betaalt geen leges en hoeft niet te wachten op een vergunning. Bij standaard situatie is het meestal vrij eenvoudig te bepalen wat zonder vergunning is toegestaan. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even bij de gemeente langs gaan.

Goed om te weten:

 • Regels voor vergunningsvrij bouwen gelden in het hele land
 • Vergunningsvrij is niet regelvrij (het Bouwbesluit geldt)
 • Bij of aan monumenten zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij beperkt
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn alleen werkzaamheden aan de achterkant eventueel vergunningsvrij
 • Bijgebouwen en aanbouwen bij recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Alle regels staan in Bor (besluit omgevingsrecht) Bijlage II
 • Begin bij aanbouwen of bijgebouwen met het bepalen van het achtererfgebied
 • Overleg altijd van te voren met uw buren (dat zou u toch ook op prijs stellen)

Zie deze link voor de hele Bor Bijlage II. Droge stof, met veel verwijzingen naar andere wetteksten, maar gelukkig zijn er ook duidelijke folders gemaakt en is er de vergunningscheck van het omgevingsloket.

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:

 • Aanbouwen zoals een serre of garage
 • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
 • Verbouwingen
 • Dakkapellen en dakramen;
 • Zonnepanelen;
 • Schuttingen en tuinhekken;
 • Schotelantennes
 • Speeltoestellen en vlaggenmasten
 • Erfafscheidingen zoals hekken en schuttingen
 • Niet: een extra woning, tenzij het om een mantelzorgwoning gaat
 • Een bouwwerk in de voortuin/ het voorerfgebied van maximaal 2 m2 en 1 meter hoog.
 • Gewoon onderhoud
 • Dakramen (zie dakkapel)
 • Kozijn, kozijnvulling of gevelpaneel (aan de achterzijde)
 • Zonwering, rolhek of rolluik
 • Afscheiding tussen balkon of dakterras
 • Tuinmeubilair niet hoger dan 2,5 meter
 • Sport – of sporttoestel, niet hoger dan 2,5 meter en mechanisch (niet elektrisch)
 • Constructie voor het overbruggen van een hoogteverschil in het terrein, maximaal 1 meter
 • Vlaggenmast, één per erf, niet hoger dan 6 meter
 • Antenne-installatie
 • Bouwwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen e.d.
 • Magazijnstellingen
 • Bouwkeet, bouwstelling, steiger, bouwbord, hijskraan en ander hulpconstructies, mits op of direct nabij het terrein (let op, is dit niet op eigen terrein, dan moet u overleggen met de eigenaar, is dit de gemeente, dan kunnen kosten worden berekend)
 • Het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting i.v.m. mantelzorg

Let op: er gelden aanvullende regels!

Zie de folders of kijk naar Bor Bijlage II artikel 2

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Bij een aanbouw of bijgebouw wordt het iets ingewikkelder.

De meest voorkomende vergunningsvrije bouwwerken

     

Niet vergunningsvrij?

Als u toch een vergunning nodig heeft moet u rekening houden met leges. Sinds de invoering van de Wabo is het verkrijgen van een vergunning wel makkelijker en sneller geworden. Als u een mooier plan kunt realiseren mét vergunning is dit overkomelijk. Veel gemeentes hebben zichzelf als doel gesteld (eenvoudige) vergunningen zo snel mogelijk af te geven.

Snel, vergunningsvrij, aan de slag!

Dat kan! Landelijke regels maken dit mogelijk. Uw woning uitbreiden is daarom in veel gevallen vergunningsvrij. U hoeft daarvoor niet langs bij de gemeente. Dat scheelt u tijd en kosten, u betaalt geen leges en hoeft niet te wachten op een vergunning. Bij standaard situatie is het meestal vrij eenvoudig te bepalen wat zonder vergunning is toegestaan. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even bij de gemeente langs gaan.

Goed om te weten:

 • Regels voor vergunningsvrij bouwen gelden in het hele land
 • Vergunningsvrij is niet regelvrij (het Bouwbesluit geldt)
 • Bij of aan monumenten zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij beperkt
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn alleen werkzaamheden aan de achterkant eventueel vergunningsvrij
 • Bijgebouwen en aanbouwen bij recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Alle regels staan in Bor (besluit omgevingsrecht) Bijlage II
 • Begin bij aanbouwen of bijgebouwen met het bepalen van het achtererfgebied
 • Overleg altijd van te voren met uw buren (dat zou u toch ook op prijs stellen)

Zie deze link voor de hele Bor Bijlage II. Droge stof, met veel verwijzingen naar andere wetteksten, maar gelukkig zijn er ook duidelijke folders gemaakt en is er de vergunningscheck van het omgevingsloket.

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:

 • Aanbouwen zoals een serre of garage
 • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
 • Verbouwingen
 • Dakkapellen en dakramen;
 • Zonnepanelen;
 • Schuttingen en tuinhekken;
 • Schotelantennes
 • Speeltoestellen en vlaggenmasten
 • Erfafscheidingen zoals hekken en schuttingen
 • Niet: een extra woning, tenzij het om een mantelzorgwoning gaat
 • Een bouwwerk in de voortuin/ het voorerfgebied van maximaal 2 m2 en 1 meter hoog.
 • Gewoon onderhoud
 • Dakramen (zie dakkapel)
 • Kozijn, kozijnvulling of gevelpaneel (aan de achterzijde)
 • Zonwering, rolhek of rolluik
 • Afscheiding tussen balkon of dakterras
 • Tuinmeubilair niet hoger dan 2,5 meter
 • Sport – of sporttoestel, niet hoger dan 2,5 meter en mechanisch (niet elektrisch)
 • Constructie voor het overbruggen van een hoogteverschil in het terrein, maximaal 1 meter
 • Vlaggenmast, één per erf, niet hoger dan 6 meter
 • Antenne-installatie
 • Bouwwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen e.d.
 • Magazijnstellingen
 • Bouwkeet, bouwstelling, steiger, bouwbord, hijskraan en ander hulpconstructies, mits op of direct nabij het terrein (let op, is dit niet op eigen terrein, dan moet u overleggen met de eigenaar, is dit de gemeente, dan kunnen kosten worden berekend)
 • Het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting i.v.m. mantelzorg

 

Let op: er gelden aanvullende regels!

Zie de folders of kijk naar Bor Bijlage II artikel 2

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Bij een aanbouw of bijgebouw wordt het iets ingewikkelder.

 

De meest voorkomende vergunningsvrije bouwwerken

serre aanbouw  tuinhuis garage schuur   dakkapel  erfafscheiding

Niet vergunningsvrij?

Als u toch een vergunning nodig heeft moet u rekening houden met leges. Sinds de invoering van de Wabo is het verkrijgen van een vergunning wel makkelijker en sneller geworden. Als u een mooier plan kunt realiseren mét vergunning is dit overkomelijk. Veel gemeentes hebben zichzelf als doel gesteld (eenvoudige) vergunningen zo snel mogelijk af te geven.

 

Aanbouw

Bijgebouw

Dakkapel

Verbouwen

Wat mag ik vergunningvrij bouwen?

Kleine bouwwerken: dakkapel, uitbouw, zonnepanelen, schutting, garage e.d.


Waar mag ik vergunningvrij bouwen?

Vooral in de achtertuin en aan de zijkant van uw woning. (in het zogenaamde ‘achtererfgebied’)

achtererfgebied


Hoeveel mag ik vergunningsvrij bouwen?

Een serre of uitbouw mag 4 meter diep zijn. In totaal mag u (in een kleine tuin) 50 % bebouwen! Klik hier voor alle info.


Vergunningsvrij is niet regelvrij!

Uw vergunningsvrije bouwwerken moeten wel voldoen aan het Bouwbesluit!

 

Tips:

 

vergunningsvrij bouwen

 

alle regels