disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie staan. Watmagikbouwen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie en/of nadelige gevolgen van het gebruik van de informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Ons advies is om bij twijfel te overleggen met uw gemeente.