informatie

Wetten en regelgeving

Landelijke én gemeentelijke regels vormen samen de speelruimte voor bouw- en verbouwplannen. De basis voor particulieren is het vergunningsvrij bouwen via het Besluit Bouwwerken Leefomgeving  (voorheen de Bor) en het Omgevingsplan, met name de Bruidsschat artikel 22.36. Vergunningverlening gaat allemaal via de Omgevingswet, waar ook de regels voor monumenten, water, natuur, milieu, duurzaamheid e.d. zijn opgenomen. Hier vindt u links naar websites en downloads met gedetailleerde informatie.  Voor de lokale regels kunt u terecht op de website van uw gemeente en op DSO. Klik dan door naar Regels op de Kaart.

regels en wetten

                   dakopbouw