Bouwbesluit

Het Bouwbesluit

Het bouwbesluit is een set technische bouwregels die gelden voor alle bouwprojecten. Het gaat om regels die betrekking hebben op veiligheid, isolatie, brandwerendheid, ventilatie en daglichttoetreding. Maar ook de plafondhoogte en de breedte van een deur is erin geregeld. Voor architecten en aannemers is het Bouwbesluit belangrijk omdat bouwen volgens het Bouwbesluit verplicht is. Ook vergunningsvrije bouwwerken moeten in principe voldoen aan het bouwbesluit. Dus een vergunningsvrije aanbouw moet net als een appartementengebouw van tien bouwlagen de juiste isolatiewaarde hebben.

In het Bouwbesluit is onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij de verbouwing van een woning gelden minder hoge eisen dan bij nieuwbouw. Ook zijn er aparte regels voor niet-woongebouwen, zoals kantoren.

Als de Omgevingswet in gaat, zal niet een gemeenteambtenaar maar een onafhankelijk kwaliteitsborger bekijken of de tekeningen en berekeningen voldoen aan de technische bouwregels van het Bouwbesluit. Naar verwachting gaat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in.