Bouwtechniek

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Het bouwbesluit is was een set technische bouwregels die gelden voor alle bouwprojecten. Het is per 1-1-2024 overgegaan in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. (met name hoofdstuk 3 t/m 5). Het gaat om regels die betrekking hebben op veiligheid, isolatie, brandwerendheid, ventilatie en daglichttoetreding. Maar ook de plafondhoogte en de breedte van een deur is erin geregeld. Voor architecten en aannemers is het Bbl belangrijk omdat bouwen volgens het Bbl verplicht is. Ook vergunningsvrije bouwwerken moeten in principe voldoen aan deze regels. Dus een vergunningsvrije aanbouw moet net als een appartementengebouw van tien bouwlagen de juiste isolatiewaarde hebben.

In het Bbl is onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij de verbouwing van een woning gelden minder hoge eisen dan bij nieuwbouw. Ook zijn er aparte regels voor niet-woongebouwen, zoals kantoren.

Let op: Gemeentes kunnen zelf aanvullende regels stellen voor o.a. energiebesparing en duurzaamheid.

De regels uit het bouwbesluit staan nu in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.