nieuwbouw

Zelf uw woning bouwen!

Droomt u van een zelf gebouwd huis? Laat u dan niet afschrikken door allerlei regels, want momenteel wordt het bouwen van een eigen huis door allerlei gemeenten sterk gestimuleerd. Zelfbouw is populair bij gemeenten. Als u een kavel koopt krijgt u daarom de nodige begeleiding.

Na de crisis is de bouw aangetrokken en geven veel gemeenten weer  kavels uit voor nieuwbouw. Wellicht dat er in uw gemeente of regio binnenkort kavels te koop komen en u uw droom in vervulling kunt brengen. Informeer bij uw gemeente of een makelaar.

Als bouwkavels worden uitgegeven door een ontwikkelaar of gemeente, is het bestemmingsplan vrijwel altijd geregeld. Op het kavel mag dus daadwerkelijk een nieuwbouwwoning komen. Als welstand het goedkeurt en het plan compleet is, zult redelijk snel (binnen 8 weken) een Omgevingsvergunning hebben. Soms stelt de gemeente een zogenaamd kavelpaspoort samen, een set van eenvoudige regels waar de nieuwe woning aan moet voldoen. Heeft u een perceel op het oog waar nu bijvoorbeeld alleen een agrarische schuur staat, dan zal waarschijnlijk het bestemmingsplan gewijzigd worden en ben u meer tijd kwijt.

Stappenplan nieuwbouw (globaal):

 • kavel zoeken en kiezen
 • bestudeer de mogelijkheden van het bestemmingsplan en/of regels kavel
 • selecteer een architect
 • ontwerpfase met architect
  • schetsontwerp
  • voorlopig ontwerp
  • definitief ontwerp
  • bestek, werktekeningen en begroting
 • omgevingsvergunning aanvragen
 • offertes aanvragen
 • uitvoering
 • oplevering