Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt gelijktijdig met de Omgevingswet ingevoerd. Bouwactiviteiten worden in gedeeld in verschillende gevolgklassen. Afhankelijk daarvan zult u een Kwaliteitsborger moeten inschakelen, een gekwalificeerd persoon die alles rond de kwaliteit van het bouwen gaat begeleiden.

Voorlopig draait het alleen om gevolgklasse 1. Voor gevolgklasse 0, bouwtechnisch vergunningsvrije activiteiten, hoeft u geen kwaliteitsborger in te schakelen. Voor gevolgklasse 1 wel!

Voor particulieren zal er het nodige gaan veranderen, omdat juist de grondgebonden woningen vallen onder Gevolgklasse 1.

Onder gevolgklasse 1 vallen:

• grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, schuur of kantoor
aan huis)
• woonboten, inclusief nevenfuncties
• vakantiewoningen
• bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief nevenfuncties zoals een kantoor
of een kantine
• nevenfuncties voor overige bouwwerken van maximaal 2 bouwlagen;
• kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen);
• overige bovengrondse bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog
(masten, antennes, et cetera);
Let op: Vergunningplichtige verbouwingen van de hiervoor genoemde bouwwerken vallen ook onder
gevolgklasse 1.

Vergunningsvrij bouwen onder de Omgevingswet is anders georganiseerd dan onder de huidige Bor. Er is een knip gemaakt in de regels. Een deel van de vergunningsvrije activiteiten zal onder de Omgevingswet exact hetzelfde blijven, maar een deel kan veranderen. Dit komt omdat vergunningsvrij bouwen deels door de gemeente zal worden bepaald. Het wordt er dus al met al niet eenvoudiger op.

Binnenkort meer over de Wet Kwaliteitsborging.