zonnepanelen

Zonnepanelen en collectoren

Zonnepanelen en collectoren worden steeds hoogwaardiger én goedkoper! De terugverdientijd van zonnepanelen is inmiddels rond de 6 tot 7 jaar!

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Zonnepanelen en collectoren zijn vergunningsvrij op:

  • alle schuine dakvlakken
  • platte daken, mits de afstand tot de dakrand minimaal even groot is als de hoogte
  • bij een monument alleen op het niet monumentale deel van het gebouw
  • bij een beschermd stads- of dorpsgezicht alleen op een achterdakvlak (en niet naar openbaar gebied gekeerd)

Levert u terug aan het net, dan kunt u btw terugvragen. Hiervoor moet u zich wel registreren als ondernemer bij de Belastingdienst. 

Landelijke subsidieregelingen voor zonnepanelen zijn afgeschaft. Maar veel gemeentes geven nog wel subsidie. Op de website verbeterjehuis is te vinden hoe uw gemeente helpt bij het verduurzamen van uw woning.

Zie hier voor andere financiële regelingen van de Rijksoverheid om uw huis te verduurzamen en energie te besparen.  Het Rijk geeft bijvoorbeeld subsidie op energiebesparende maatregelen zoals de aanschaf van een warmtepomp of het isoleren van uw huis.

Soms geven gemeentes subsidie op zonnepanelen of biedt de gemeente een groepsaankoop voor zonnepanelen aan. Dat kan uw terugverdientijd verkorten! Ook worden er veel initiatieven ontwikkeld om collectief zonnepanelen in te kopen en bijvoorbeeld te plaatsen op het dak van een nabij gelegen sporthal.

collectief zonnepanelen

Zonnecollectoren

Met zonnecollectoren op het dak en een boiler in huis kunt u de zonkracht gebruiken om warm water te maken en op te slaan. Ook dit bespaart energie!

Zonnecollectoren zijn net als zonnepanelen vergunningsvrij, tenzij sprake is van een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Daar is een collector alleen vergunningsvrij op het achterdakvlak.