Beleggen in woningvastgoed een goed idee?

Beleggen in vastgoed is in principe een veilige manier om geld voor langere tijd vast te zetten. Belangrijkste reden om in vastgoed te beleggen is dat het rendement redelijk goed is en vastgoed als het goed is zijn waarden behoudt. Ook al kan de waarde van huizen of kantoren fluctueren, op de lange termijn is het bijna altijd een goede belegging.

Particulieren met veel spaargeld zien voordelen in het investeren in woningvastgoed. De alternatieven hebben immers steeds grotere nadelen. Spaargeld op de bank levert geen rente op, en neemt door de inflatie alleen maar af in waarde. Aandelen of bitcoins is en blijft spannend, zeker nu er sprake is van een onrustige financiële markt. Omdat er schaarste op de woningmarkt is, staat een verhuurobject nooit lang leeg.

Financiering van beleggingspanden werkt anders dan bij een eigen woning. Voor een lening van beleggingsobjecten is de rente hoger en is deze niet fiscaal aftrekbaar. Ook moet er, net als voor spaargeld of ander vermogen, belasting over worden betaald in Box 3. Op dit moment is er politiek veel discussie over hoe om te gaan met de belasting van eigen vermogen en vastgoed. Zeker is dat het minder gunstig zal gaan worden dan voorheen. Het is dus verstandig om door een onafhankelijke partij het complete plaatje te maken van de vastgoed financiering.

Vanwege de krapte op de woningmarkt nemen veel gemeenten maatregelen om huisjesmelkers te weren. Allereerst doen ze dit door een bewoningsplicht op te leggen, om te voorkomen dat investeerders huizen opkopen die ook door woningzoekers gekocht zouden kunnen worden. Daarnaast geldt in sommigen gemeenten dat kleinere woningen alleen verhuurd mogen worden aan mensen met een huisvestingsvergunning. Tenslotte geldt in veel gemeenten een verbod op woningsplitsing, om te voorkomen dat beleggers veel kleine, vaak te dure, woonunits maken in panden die ook geschikt zijn voor gezinnen. Kijk dus goed naar de gemeentelijke regels als het gaat om de verhuur van woningen.

Een huurder is in Nederland via de wet goed beschermd. Meest bekend is de huurbescherming, na een bepaalde termijn is het niet mogelijk de huur zomaar op te zeggen. Ook als u het pand om wat voor reden dan ook wilt verkopen, is het, gelukkig maar, niet mogelijk een huurder zomaar op straat te zetten. Daarnaast kunnen huurders zich beroepen op het nationale puntensysteem en naar de huurcommissie gaan om een lagere huur af te dwingen. Hou ook daar rekening mee.

Concluderend, het verhuren van woningen is financieel aantrekkelijk maar er zijn ook nadelen en risico’s aan verbonden. Breng dus alle aspecten goed in kaart.