bomen kappen

Bomen

Mag ik mijn boom kappen?

Voor het kappen van bomen moet u waarschijnlijk een vergunning aanvragen. Dit valt onder de Wabo, u kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. In de Wabo heet het ‘het vellen van houtopstand’. De gemeente heeft via een verordening bepaald of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen (rooien) van een boom. Daarin staat meestal vooraan wat de gemeente verstaat onder een boom. Dat kan per gemeente nogal verschillen! Ook zijn er vaak regels voor het snoeien van een boom (bijvoorbeeld tot 30 % is vergunningsvrij).

Procedure Omgevingsvergunning:

De vergunning verloopt via een reguliere Wabo-procedure. De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Omdat het kappen van bomen onomkeerbaar is, moet u de bezwaarprocedure van 6 weken afwachten.

Let op: Hou rekening met het broedseizoen. Dit is normaal gesproken half maart tot half juli. In die periode nestelen vogels in bomen en mag niet gekapt worden.

Bomen en struiken in de tuin (van uw buren)

In het Burgelijk Wetboek is een en ander geregeld over bomen in de achtertuin, om te voorkomen dat buren last hebben van elkaars bomen. In het kort:

  • nieuwe bomen moeten 2 meter uit de erfgrens staan
  • heesters en hagen 50 cm
  • tenzij via een plaatselijke verordening een kleinere afstand is geregeld
  • tenzij buren toestemming geven voor een kleinere afstand
  • buren kunnen eisen overhangende takken weg te halen (en het anders zelf doen)