Water steeds belangrijker

Over een week zijn de verkiezingen voor de Waterschappen. Een goede reden om eens na te denken over het belang van water in de stad.

In de stad speelt water een steeds belangrijkere rol, zeker nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden. Droogte, hoosbuien en hitte zullen toenemen en de leefbaarheid van steden negatief beïnvloeden. Het opvangen van deze gevolgen heet klimaatadaptatie. Water is cruciaal bij aanpak klimaatadaptatie. De waterschappen en gemeentes zijn hard bezig dit op orde te krijgen, zodat we overstromingen, bodemdaling en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Door water vast te houden in plaats van af te voeren droogt de bodem minder uit. Het water komt niet allemaal tegelijk in het riool, zodat overstromingen van het riool uitblijven.  En een omgeving met meer water, groen en bomen warmt minder sterk op dan een volledig stenige omgeving.

 

Water in nieuwbouwwijken

Bij nieuwbouwwijken is het al jaren heel gebruikelijk voldoende water te maken. Ook wadies, lager liggende gebieden die hemelwater tijdelijk opvangen, open verharding en groendaken zijn veel te zien in nieuwbouwwijken. Het waterschap kijkt mee bij het ontwerp van nieuwe woongebieden, om er zeker van te zijn dat het watersysteem op orde is. De regels zijn per waterschap verschillend, maar meestal is de stelregel: 15% van het extra verhard oppervlak moet bestaan uit open water. Dus als er in een nieuwbouwwijk van 10 ha (100.000 m2) 50.000 m2 bestaat uit gebouw, straten, stoepen en andere verharding, dan moet in deze wijk 7.500 m2 open water komen. Als de gemeente ook voor voldoende groen en bomen zorgt, zodat de hitte wordt opgevangen en de bodem minder snel uitdroogt en daalt, is de klimaatadaptatie al goed op orde.

Water in bestaande wijken

In bestaande woongebieden is meestal relatief veel verharding, door brede trottoirs, veel parkeerplaatsen en compacte bouw. Er is in deze wijken vaak weinig ruimte voor groen, bomen of water. Om de wijken klimaatadaptief te maken leggen gemeentes groenstroken aan, zodat het hemelwater wordt opgevangen en het riool niet wordt overbelast. Soms moeten hier parkeerplaatsen voor wijken, soms kan het door een breed trottoir te versmallen. Positieve bijeffecten zijn een vriendelijker straatbeeld, opvang van fijnstof en vaak ook een akoestische verbetering.

Zelf wat doen

Er zijn veel manieren om zelf bij te dragen aan klimaatadaptatie in de wijk. Bijvoorbeeld door minder tegels en meer groen in de tuin te realiseren. Óf door het hemelwater op te vangen in een regenton. Óf door een groendak aan te leggen. Óf door een boom of een vijver in de tuin. Dit helpt allemaal om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Veel gemeentes geven interessante voorbeelden en informatie, zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, met Amterdam Rainproof.