Update Omgevingswet 2024

1 januari 2024 is het dan echt zover, de Omgevingswet gaat in! Het motto van de Omgevingswet is: Eenvoudig Beter. Voorlopig is het spannend hoe de Omgevingswet uitpakt. Bij velen dringt de vraag zich op: maakt de Omgevingswet plannen realiseren inderdaad makkelijker, of vraagt de wet juist alleen meer veel extra werk van zowel initiatiefnemers als gemeentes. Hieronder alvast een inkijkje in deze prestigieuze allesomvattende wet voor de leefomgeving.

Overheden zijn in ieder geval hard bezig om op tijd alles te regelen. Gemeentes moeten op 1 januari een Omgevingsplan hebben, in plaats van Bestemmingsplannen. Voorlopig zullen vrijwel alle gemeentes gaan werken met een Tijdelijk Omgevingsplan (TOP). De komende 8 jaar krijgen ze de tijd om alle bestemmingsplannen om te zetten, zodat in 2032 voor de hele gemeente één Omgevingsplan geldt. Een Omgevingsplan bevat alle regels die op een bepaalde plek gelden. Dus niet alleen een bestemming met bouwvlak, bouwhoogte en gebruik, zoals we gewend zijn in de bestemmingsplannen, maar ook regels over parkeren, waterkering, milieu, natuur enzovoort.

Wat betekent de wet voor vergunningsvrij bouwen?
Via het Omgevingsplan gelden ook landelijke regels, zoals bijvoorbeeld de regels van het huidige Bouwbesluit. Veel regels uit de Bor Bijlage II artikel 2, de regels voor vergunningsvrij bouwen, gaan over naar de nieuwe regels in de Omgevingswet. Deze zijn straks te vinden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, artikel 2.29. In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving zijn ook de technische eisen uit het Bouwbesluit (tot 1 januari 2024 geldig) opgenomen. Alle regels zijn straks te zien via de viewer, en nu al te zien op Regels op de kaart.

Een deel van de regels die tot nu toe de verantwoordelijkheid van het Rijk zijn, worden overgeheveld naar de gemeentes. Dit is de zogenaamde Bruidsschat. Sommige regels mogen gemeentes dus vanaf 2024 zelf invullen. Eén van de onderdelen is het vergunningsvrij bouwen. Gemeentes kunnen zelf regels bedenken voor bouwwerken in de voor-en achtertuin. Deze regels zijn dan op termijn te vinden in het Omgevingsplan. Veel gemeentes zullen op 1 januari 2024 ‘beleidsneutraal’ overgaan, oftewel, alle regels uit de Bor Bijlage II, voorlopig zonder aanpassingen meenemen.  

Op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zal alles te vinden zijn over de nieuwe Omgevingswet. Er is o.a. een vergunningscheck aan gekoppeld. Op deze site is al veel uitleg over de Omgevingswet te vinden.

Omgevingswet