Omgevingswet 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het dan eindelijk zover, de Omgevingswet is van kracht! Deze website Watmagikbouwen.nl is daarom de komende tijd in transitie.

Wat gaat er allemaal veranderen?

Bestemmingsplannen gaan over in een Tijdelijke Omgevingsplan, verordeningen worden Omgevingsplanregels. Vergunningsvrij bouwen zoals we die kenden uit de Bor Bijlage II, is nu geregeld via het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) én de Bruidsschat (rijksregels die overgaan in het Omgevingsplan en gemeentes nu zelf mogen wijzigen). Voorlopig zal vergunningsvrij bouwen vrijwel gelijk blijven, maar het staat allemaal op een andere plek.

Er is een knip gemaakt tussen een ‘bouwactiviteit’ en een ‘omgevingsplanactiviteit’. Afhankelijk van de situatie is er sprake van een meldings- of vergunningsplicht. Daarnaast gaat de Wet Kwaliteitsborging ook per 1 januari 2024 in, voorlopig alleen voor Gevolgklasse 1, eenvoudige bouwwerken. Verbouwingen vallen hier het komende jaar nog niet onder. 

Het Omgevingsloket en www.RuimtelijkePlannen.nl worden op 1 januari vervangen door het DSO. Er is nog steeds een mogelijkheid om regels op de kaart te zien. Het is spannend hoe dit gaat verlopen, en of het allemaal even makkelijk werkt. In ieder geval zal het voor iedereen weer even wennen zijn. Vergunningen die tot 1 januari zijn aangevraagd zullen nog volgens de ‘oude’ Wabo behandeld worden.