slopen

Wat mag ik slopen?

Bij het slopen heeft u meestal te maken met een melding. Soms is geen melding nodig en soms, bijvoorbeeld bij een monument, is een omgevingsvergunning nodig om te kunnen slopen.

Waar krijgt u mee te maken bij slopen?

Dit zijn de hoofdpunten, op de website van uw gemeente vindt u alle informatie over vergunningen en meldingen voor slopen. Doorloop ook even de vergunningcheck om te weten waar u aan toe bent. Als u er niet uit komt, is het verstandig even de gemeente te bellen.

Vergunning voor slopen (omgevingsvergunning) verplicht:

  • slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen van (delen van) een monument
  • slopen van panden die via het bestemmingsplan beschermd zijn

Meldingsplichtige sloopwerkzaamheden:

  • meer dan 10 m³ sloopafval
  • asbesthoudend sloopafval (zie info)
  • Let op: u moet de melding minimaal 4 weken van te voren doen!
  • Als particulier mag u geschroefde platen met asbest tot 35 m² dan wel niet gelijmde vloertegels tot 35 m² zelf afvoeren. U mag dit 5 dagen van te voren melden
  • Bij de melding moet u informatie leveren over de manier waarop u gaat slopen
  • Op de website van uw gemeente vindt u alle benodigde informatie

Zonder melding of vergunning:

  • tot 10 m³ sloopafval, uiteraard mits geen sprake is van asbest, een beschermd stads- of dorpsgezicht of een monument!

Asbest binnen huis

Tip: Bij slopen gaat het om het volume vrijkomend sloopafval. U kunt dit ongeveer afleiden aan het aantal puincontainer(s) dat u gaat vullen. De verhuurders van containers kunnen meestal wel inschatten om hoeveel sloopafval het zal gaan.

Let op: meldt voor u begint uw sloopwerkzaamheden bij de gemeente!