Aanbouw

Uw woning uitbreiden en/of verbouwen? Een aanbouw, zoals een serre, een garage of een keukenuitbreiding kan vaak vergunningsvrij gerealiseerd worden.

Waar mag een aanbouw komen?

In het achtererfgebied. Dit is: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’. Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied plus het oppervlak dat t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw is bijgebouwd. (dus alles m.u.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw)

 • Achtertuinen, dus achter de woning
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied grenst aan het openbaar toegankelijk gebied moet de bebouwing 1 meter terugspringen
 • Een achterpad tussen tuinen wordt niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d. hoort niet bij het achtererfgebied

 

Hoe groot mag een aanbouw zijn?

 • Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:
  • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
  • groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m2;
  • groter dan 300 m² : 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!
 • Aanbouwen mogen in principe 4 meter diep zijn
 • De maximale hoogte is gelijk aan de begane grond laag, plus 30 cm (met een maximum van 5 meter)

 

Let op:

 • vergunningsvrij aanbouwen geldt niet voor recreatiewoningen en woonwagens
 • voor monumenten en in het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels!
 • dakterras op een aanbouw is niet toegestaan!
 • het is niet toegestaan een verdieping in de aanbouw te maken
 • een aanbouw staat op de grond

Overleg bij twijfel met uw gemeente!

 

Rekenvoorbeeld:

  • achtertuin/bebouwingsgebied: 90 m²
  • al gebouwd een schuurtje: 21 m²
  • aanbouw maximaal: 45 m² (50 % van 90 m²) minus 21 m2 = 24 m²

 

 

aanbouw serre

Infoblad aanbouwen en bijgebouwen

Doe de vergunningscheck

Bijgebouw

Dakkapel

Dakopbouw

Verbouwen

Verbouwen


 • stap 1: bepaal het achtererfgebied
 • stap 2: bereken hoeveel er al is bijgebouwd
 • stap 3: bereken het maximale oppervlak
 • stap 4: bepaal de gewenste diepte (max 4 meter)
 • stap 5: bepaal de gewenste hoogte

(maximaal 30 cm boven de begane grond-laag)

achtererfgebied