Aanbouw

Uw woning uitbreiden en/of verbouwen? Een aanbouw, zoals een serre, een garage of een keukenuitbreiding kan vaak vergunningsvrij gerealiseerd worden.

Waar mag een aanbouw komen?

In het achtererfgebied. Dit is: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’.

 • Achtertuinen, dus achter de woning
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied grenst aan het openbaar toegankelijk gebied moet de bebouwing 1 meter terugspringen
 • Een achterpad tussen tuinen wordt niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d. hoort niet bij het achtererfgebied

 

De omschrijvingen van achtererfgebied en bebouwingsgebied zijn wat cryptisch, maar het komt er op neer dat voor het bebouwingsgebied ook de reeds bijgebouwde aanbouwen en bijgebouwen meetellen. U rekent dus het onbebouwde deel én de later toegevoegde bouwwerken mee om het bebouwingsgebied te bepalen. Bijvoorbeeld: Als de achtertuin bijvoorbeeld 90 m² is, maar er is al een serre aangebouwd van 10 m², dan is het bebouwingsgebied 100 m². Bij de berekening (50 %) moet u vervolgens de serre weer mee tellen, waardoor u nog maar 40 m² bij kan bouwen. Bij de berekening van het toegestane extra bouwoppervlak tellen eerdere uitbreidingen dus mee. U kunt dan minder bijbouwen.

Hoe groot mag een aanbouw zijn?

 • Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:
  • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
  • groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m2;
  • groter dan 300 m² : 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!
 • Aanbouwen mogen in principe maximaal 4 meter diep zijn
 • De maximale hoogte is gelijk aan de begane grond laag, gemeten vanaf de bovenkant verdiepingsvloer, plus 30 cm (met een maximum van 5 meter)

Let op:

 • vergunningsvrij aanbouwen geldt niet voor recreatiewoningen en woonwagens
 • voor monumenten en in het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels!
 • dakterras op een aanbouw is niet toegestaan!
 • het is niet toegestaan een verdieping in de aanbouw te maken
 • een aanbouw staat op de grond

Overleg bij twijfel met uw gemeente!

 

Rekenvoorbeeld:

  • achtertuin/bebouwingsgebied: 90 m²
  • al gebouwd een schuurtje: 21 m²
  • aanbouw maximaal: 45 m² (50 % van 90 m²) minus 21 m² = 24 m²

 

 

aanbouw serre

Infoblad aanbouwen en bijgebouwen

Doe de vergunningscheck

Bijgebouw

Dakkapel

Dakopbouw

Verbouwen

Verbouwen


 • stap 1: bepaal het bebouwingsgebied
 • stap 2: bereken hoeveel er al is bijgebouwd
 • stap 3: bereken het maximale oppervlak
 • stap 4: bepaal de gewenste diepte (max 4 meter)
 • stap 5: bepaal de gewenste hoogte

(hoogte is maximaal 30 cm boven bovenkant 1ste verdiepingsvloer)

achtererfgebiedVrije kavels en bijzondere situaties:

In principe volgt het achtererfgebied de belijning van het openbaar gebied, vanaf 1 meter achter de voorgevel. Het achtererfgebied beslaat daarnaast in ieder geval het gebied achter de woning, in het verlengde van de zijgevel. Bij bijzondere kavels is het aan te raden het achtererfgebied in overleg met de gemeente vast te stellen.