dakopbouw

Dakopbouw

Een dakopbouw is een mooie manier om uw huis aanzienlijk te vergroten. Het is echter altijd vergunningsplichtig en dus nooit vergunningsvrij. Er zijn een aantal scenario:

  1. Een dakopbouw past in het bestemmingsplan, u krijgt altijd een vergunning (mits welstand uw plan goedkeurt);
  2. Een dakopbouw is via een omwegje geregeld in het bestemmingsplan, er zijn namelijk regels opgenomen om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit heet een binnenplanse afwijking en is omgeschreven in de regels van het bestemmingsplan;
  3. Een dakopbouw is niet geregeld in het bestemmingsplan maar de gemeente hanteert een ontheffingenbeleid en werkt in principe mee;
  4. Een dakopbouw is niet geregeld in het bestemmingsplan en de gemeente is terughoudend in het toestaan ervan. In dat geval zou het kunnen zijn dat uw plan niet wordt goedgekeurd. Voordat u tekeningen laat maken kunt u het beste even overleggen met de gemeente.

 

Vergunning

In alle gevallen, tenzij het gaat om een Rijksmonument, moet de gemeente binnen 8 weken beslissen over uw aanvraag. Zie procedure omgevingsvergunning.  Als sprake is van een afwijking van het bestemmingsplan, is via de kruimelgevallenlijst (Art. 4 Bor Bijlage II) bepaalt dat de vergunning toch snel verleend moet worden.  Het aantal woningen moet dan  wel gelijk blijven!!

Welstand

In vrijwel alle gevallen moet de welstandscommissie (of commissie ruimtelijke kwaliteit) het plan goedkeuren. Alleen als een gebied welstandsvrij is verklaard is de dakopbouw welstandsvrij. Veel gemeenten werken met een zogenaamd trendsetter beleid. Dit houdt in dat de eerste in een rij bepalend is voor de overige nog te realiseren dakopbouwen. De volgende opbouwen moeten op dezelfde manier gedetailleerd en vormgegeven zijn. Uiteraard zal er daarom extra kritisch gekeken worden naar de eerste, omdat deze het uiteindelijke straatbeeld bepaalt.

Liever vergunningsvrij aan de slag? Zie dakkapel

Aanbouw

Bijgebouw

Dakkapel

Verbouwen


dakopbouw trendsetter

dit zou een trendsetter kunnen zijn

dakopbouw vrije vorm

straat zonder trendsetter beleid


Architectenweb

Architectenregister