Plannen en visies omgeving

Gemeentes hebben een visie op de toekomst. De visie is vaak vastgelegd in verschillende documenten, zoals

  • Structuurvisie (verplicht)
  • Gebiedsvisies voor onderdelen van de gemeente
  • LandschapsOntwikkelingsPlan (Lop)
  • Verkeers- en vervoersplan
  • Visie openbare ruimte en groen

Deze plannen zijn globaler dan een bestemmingsplan, maar zijn vaak wel de opmaat voor nieuw beleid. Veranderingen of nieuwe ontwikkelingen worden hier dus al in benoemd. Kranten besteden meestal wel aandacht aan de toekomstplannen, maar zeker als u ergens ´nieuw´ bent en de discussies niet helemaal heeft kunnen volgen, is het raadzaam de plannen te achterhalen. Op de site van de gemeente óf de structuurvisies op ruimtelijke plannen.

plannen-en-visies-omgeving

Wat is een bestemmingsplan

Procedure bestemmingsplan

Afwijken bestemmingsplan

Kruimelgeval

Koop & verkoop


Ruimtelijkeplannen digitaal

Omgevingsloket

Berichten uit uw buurt


Wat mag mijn buurman bouwen?

Blijf op de hoogte van alle aangevraagde vergunningen en nieuwe bestemmingsplannen in uw omgeving via de mailservice van Decentrale Overheid. Door uw postcode in te vullen krijgt u een melding van elk plan dat gemaakt wordt. Dan mist u niets!  Zie deze link!

Tip: gaat u zelf bouwen, overleg dan ook even met uw buren!