Wet Kwaliteitsborging deels uitgesteld

De Wet Kwaliteitsborging gaat samen met de Omgevingswet op 1 januari in, om te beginnen met gebouwen in gevolgklasse 1. Half september 2023 heeft Minister de Jonge bekend gemaakt dat verbouwingen in gevolgklasse 1 pas later onder de wet gaan vallen, namelijk op 1 juli 2024. Een van de redenen is dat Minister de Jonge bang is dat er op 1 januari nog niet voldoende kwaliteitsborgers zijn om het benodigde werk op tijd uit te voeren. 

Voor nieuwbouw van gebouwen in gevolgklasse 1 verandert er dus niets. Onder gevolgklasse 1 vallen o.a. grondgebonden woningen, eenvoudige tweelaagse industriegebouwen, woonboten, kleine bruggen en kleine bouwwerken zoals zendmasten. Met de wet Kwaliteitsborging wordt niet meer vooraf getoets, maar ziet een kwaliteitsborger gedurende het bouwproces toe op de kwaliteit.

Hierover later meer