‘Straatje Erbij’ in de Provincie Noord Holland

De provincie Noord Holland gaat de omgevingsverordening aanpassen. Binnenkort zal er meer mogelijk zijn in het buitengebied. Daarmee komt het ‘straatje erbij’ van Hugo de Jonge een stap dichterbij.

In het Landelijk Gebied is, als het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen, geen onderscheid meer tussen kleinschalige en grootschalige woningbouw. Nu geldt nog een maximaal aantal van 11 woningen als kleinschalig. Voorwaarde is dat de bebouwing aan een dorpslint of in een kern plaatsvindt.

Daarnaast is kleinschalige woningbouw in het Landelijke Gebied dan (ook) toegestaan in de Metropoolregio Amsterdam.

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Bijzonder Provinciaal Landschap gaat Beschermd Landschap heten. Hier zijn woningbouwbouwplannen tot 25 woningen vanaf nu toegestaan, indien de kernkwaliteiten niet worden aangetast. Dit lijkt verwarrend, immers, er wordt mee mogelijk terwijl het landschap ‘beschermd’ in haar naam krijgt. Hoe dit bedoeld is zal nog moeten blijken.

Als de kernkwaliteiten in het Beschermd Landschap wél worden aangetast, is bebouwing ook mogelijk, maar dan komen er een aantal extra eisen bij. Eisen over het woningbouwprogramma bijvoorbeeld, dat bij moet dragen aan de vitaliteit van een gebied en moet passen binnen de woningbouwambities van de gemeente. (bijvoorbeeld betaalbaar)

Overige extra eisen:

  • In het plan moeten de kernkwaliteiten van het gebied, die dus worden aangetast, terugkomen in het plan;
  • Het plan mag géén aantasting van de habitat voor weidevogels tot gevolg hebben;
  • Er moet natuurinclusief en klimaat adaptief gebouwd worden. Klimaatadaptief betekent dat de gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien, worden opgevangen;
  • Compensatie van groen en water zoveel mogelijk in het plangebied, en anders elders in de gemeente.

Hoe pakt dit uit?

Waarschijnlijk zullen veel grondeigenaren en speculanten opveren met dit bericht. De gemeentes zullen zich tot de regeling moeten gaan verhouden. Hoe zorg je dat de kernkwaliteiten van de dorpen en linten geborgd zijn?

In het beste geval levert deze regeling aantrekkelijke dorpsranden op, met natuurlijke groene randen en een wandelpad voor de dorpsbewoners. Ook om het gebrek aan biodiversiteit in de levenloze agrarische gebieden wat te compenseren. In het slechtste geval worden de percelen volgepropt met te grote, hoge woningen zonder openbaar of natuurlijk groen. Het is dus van belang ruim grond aan te kopen en deze niet zoveel mogelijk vol te bouwen en uit te geven, maar juist zoveel mogelijk om te zetten in groen, water en natuur. Bij voorkeur onderhouden en beheerd door de bewoners, in samenwerking met de boeren. Ook moeten we af van de te hoge woningen. Zoek naar een typologie van één laag en een kap, of één laag en een hoge kap, in plaats van twee volle lagen en een kap.

Voorkom dit soort harde dorpsranden, met bergingen aan de achtertuinen.