Een goede koop?

Bij het kopen van een huis wilt u zoveel mogelijk van te voren weten. Hoe meer zekerheid over de koop hoe beter! Ook als u al helemaal ‘verkocht’ bent is het toch verstandig alle mogelijke tegenvallers uit te zoeken. Als u met een makelaar een huis koopt, zal er al het een en ander uitgezocht worden, maar ga voor de zekerheid toch even, evt. samen met de uw makelaar, onderstaand lijstje af. Ook in een gespannen huizenmarkt is het zaak goed op te letten!

Check-list bij het kopen van een woning

Gemeentelijk beleid is te vinden via het zoeksysteem van Decentrale Overheid

Vind direct de website van uw gemeente op de gemeente-almanak.

te koop

te koop funda haarlem

Check: Ligt het pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of is het een monument?


Check: Wat speelt er in de omgeving?
Een gemeente heeft vaak langetermijn plannen die voor toekomstige bewoners interessant kunnen zijn. Deze plannen zijn meestal openbaar en in te zien. > meer


Voor ondernemers: Let op aanvullend beleid, zoals reclamebeleid, uitstallingen of parkeerbeleid. Check de APV.  >meer