Nieuws

‘Straatje Erbij’ in de Provincie Noord Holland

5 juni 2024

De provincie Noord Holland gaat de omgevingsverordening aanpassen. Binnenkort zal er meer mogelijk zijn in het buitengebied. Daarmee komt het ‘straatje erbij’ van Hugo de Jonge een stap dichterbij. In het Landelijk Gebied is, als het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen, geen onderscheid meer tussen kleinschalige en grootschalige woningbouw. Nu geldt nog een maximaal aantal van 11 […]

Verder lezen...


Vergunningvrij bouwen? Gebruik Bouwruimte.nl!

4 maart 2024

Wil je in Nederland iets bouwen, dan heb je te maken met veel regels en voorschriften. Hierdoor is het lastig te bepalen wat je nu eigenlijk mag bouwen zonder vergunning. De tool www.bouwruimte.nl maakt snel inzichtelijk hoeveel m2 je vergunningsvrij mag aan-, uit, of bijbouwen op jouw perceel. Of het nu gaat om een uitbouw, […]

Verder lezen...


Omgevingswet 2024

31 december 2023

Vanaf 1 januari 2024 is het dan eindelijk zover, de Omgevingswet is van kracht! Deze website Watmagikbouwen.nl is daarom de komende tijd in transitie. Wat gaat er allemaal veranderen? Bestemmingsplannen gaan over in een Tijdelijke Omgevingsplan, verordeningen worden Omgevingsplanregels. Vergunningsvrij bouwen zoals we die kenden uit de Bor Bijlage II, is nu geregeld via het […]

Verder lezen...


Wet Kwaliteitsborging deels uitgesteld

15 september 2023

De Wet Kwaliteitsborging gaat samen met de Omgevingswet op 1 januari in, om te beginnen met gebouwen in gevolgklasse 1. Half september 2023 heeft Minister de Jonge bekend gemaakt dat verbouwingen in gevolgklasse 1 pas later onder de wet gaan vallen, namelijk op 1 juli 2024. Een van de redenen is dat Minister de Jonge […]

Verder lezen...


Omgevingswet

Update Omgevingswet 2024

25 augustus 2023

Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht

Verder lezen...


Omgevingswet 1 januari 2024 van kracht

14 maart 2023

Hoe lang wachten we al niet op de Omgevingswet. In 2013-2014 deed ik een opleiding Omgevingsrecht omdat ik me alvast wilde voorbereiden op de Omgevingswet. Tijdens deze opleiding ging het wel eens over de Omgevingswet, maar eigenlijk werd mij al snel duidelijk dat de wet nog lang niet klaar was. Vandaag, 14 maart 2023, is […]

Verder lezen...


Water steeds belangrijker

5 maart 2023

Klimaatadaptatie is de gevolgen van klimaatverandering tegen gaan. Water is cruciaal. De waterschappen werken samen met gemeentes aan een toekomstbestendige stad.

Verder lezen...